NAYA homepage

Å SE SIN NESTE

  • Publisert 24.10.20
  • ~
  • Lovise Magdalena Sletten

Men da er det ekstra viktig å minne seg selv på at det finnes mer her i verden enn kun sine egne behov.

De som ønsker å skape en positiv forandring i verden har noe til felles; de brenner for noe og de gjør det for andre. Nestekjærlighet blir vist i praksis og viser at mennesker ikke drives av egeninteresse alene. Dette gir håp om at vi alle kan være bidragsytere til positiv forandring og skape et bedre samfunn. Det fine med det hele er at det ikke skal så mye til! Ei er det heller ikke så vanskelig, for du og jeg har nemlig en fri vilje og dermed mulighet til å ta et valg; vi kan faktisk velge å finne praktiske måter å elske vår neste på.

Om det så skulle være på store eller små plan, hvorav begge har stor verdi med positive konsekvenser. Det kan være alt fra for eksempel nødhjelp, fredsarbeid og frivillig arbeid, til å gi et smil til en fremmed på gaten. Nestekjærlighet er nemlig omsorg for andre mennesker, og det kan vises og utføres på utallige måter og områder. Det er en aktiv og utadvendt kjærlighet for enhver, uansett religion, kjønn eller politisk standpunkt.

Fotograf: Anastasia Lisitsyna


En grå, regnfull høstdag for to år siden tuslet jeg, nogenlunde nedfor, hjem fra en forelesning. At det regnet og en sur nordavind blåste hatten av meg var ikke mye til hjelp, men jeg trasket likevel videre. Idet jeg løftet blikket da en jente skulle passere meg i gangfeltet, ble jeg møtt med et genuint, varmt smil.

Det var to små sekunder av en tolv timers dag, men likevel to sekunder med så mye verdi. Ikke bare ble dagen min snudd til det bedre, for jeg ble fylt med en sånn en glede og følte meg mindre alene, men det startet en dominoeffekt. For det smilet hun gav meg, ønsket jeg å gi videre til andre. Den opplevelsen gjorde inntrykk, og sitter fortsatt i meg to år senere og har ikke gått i glemmeboken. Det å vise nestekjærlighet kan være noe så smått, men likevel noe så stort!

Det er få ord og begreper som har et kraftfullt og sterkere innhold enn nestekjærlighet. Synonymer til nestekjærlighet i ordboka er blant annet omtanke, enhet, samhold, solidaritet, vennlighet, uselviskhet, raushet, fellesskap, gavmildhet og omsorg (Synonymordboka).

Det å vise omsorg for andre og å handle ut fra et altruistisk perspektiv, hvor en ikke kun handler ut fra egeninteresse og egoistiske motiv, har mange erfart er både meningsfullt og givende. Det å gjøre noe for andre er viktig i en verden som preges mer og mer av individualistisk tenkning. Vi mennesker er ment for å leve i fellesskap; hvor vi hjelper, trøster, motiverer og oppmuntrer hverandre. Det er så viktig å løfte blikket og se de rundt seg. I en hektisk hverdag er det lett – det har i hvert fall jeg erfart, å havne i sin egen boble med tanker kun for sine egne rutiner og daglige gjøremål. Men da er det ekstra viktig å minne seg selv på at det finnes mer her i verden enn kun sine egne behov.

Fotograf: Anastasia Lisitsyna


Det er viktig å se oss selv i en større sammenheng, hvor vår identitet er blant annet knyttet til vår relasjon til andre, og ikke bare oss selv som enkeltindivider. Nettopp du er viktig, for du kan bidra med noe som er viktig for våre medmennesker. Du kan nemlig spre glede og omsorg, til venner, familie, kollegaer eller fremmede, hvor andre ikke kan. Den totale summen av det samfunnet utfører på dette området er avhengig av enkeltpersoners engasjement, og den grad nestekjærlighet du og jeg velger å vise.

Ofte er det de “små” tingene som kan gjøre store forskjeller. Derfor må en ikke se ned på det å gi noen et ekstra varmt smil, si det komplimentet en tenker i hodet og tilby seg å være til hjelp. Om det så er en fremmed på gaten, folk du møter i kaféen hvor du kjøper din daglige kaffe eller nære og kjente. Det å se og hjelpe hverandre gjør verden mindre kald og mer varm, mindre ensom og mer full, full av glede og kjærlighet. Og det er ikke akkurat noe vi trenger mindre av, tenker nå jeg.

Litteraturliste:

Synonymordboka, 2020, Nestekjærlighet.
Hentet fra: Synonymordboka

Figurliste: Anastasia Lisitsyna, 2019
Hentet fra: Lisitsyna


Bilde av forfatteren

Lovise Magdalena Sletten

Lovise Magdalena Sletten er en 24 år gammel jente og kommer i fra Lofoten. En glad sjel som er i sitt ess når hun får utfolde seg kreativt. Lovise Magdalena brenner for mennesker og de små tingene i hverdagen som sprer glede. Her vil hun skrive og reflektere rundt ulike temaer vedrørende dette.