NAYA homepage

MAKE FAIR TRADE THE ONLY TRADE

  • Publisert 24.10.20
  • ~
  • Johanne Dirdal-Gustad

Et innlegg om rettferdig handel burde ikke vært nødvendig i 2020.

Det burde vært en selvfølge at all handel er rettferdig, men slik er det dessverre ikke. Vi lever i en verden hvor mennesker blir utnyttet på arbeidsplassene sine, får en lønn det ikke er mulig å leve av, og blir byttet ut så fort de trenger en dag fri for å passe syke familiemedlemmer. Slik bør det ikke være. Rettferdig handel bør være en standard. Mellommennesker sitter på alle rettighetene og bestemmer hvordan handelen skal være. De tjener masse penger på å utnytte mennesker som må ha en jobb for å skaffe et liv for seg selv.

Rettferdig handel er også med på å bygge opp under bærekraftsmål nr 8: anstendig arbeid og økonomisk vekst. FN skriver at omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at de ikke kan leve av lønnen sin. Det å skape arbeidsplasser av god kvalitet er derfor en stor utfordring for alle land:

For å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden må alle ha jobber. For at dette skal kunne skje må vi skape en rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Det betyr at vi må inkludere de unge i arbeidsmarkedet og sørge for fast og trygt arbeidsliv, legge til rette for å få flere kvinner i arbeid og redusere uformelt og svart arbeid. 

– FNs bærekraftmål
Illustrasjon av urettferdig handel

Rettferdig handel er handel som sikrer varenes produsenter et minstemål av rettigheter. Det går blant annet ut på garantert minstelønn, krav på lønn ved sykdom eller  graviditet, forsikring mot arbeidsrelaterte ulykker og retten til å danne fagforeninger. Du ser kanskje disse og tenker at det er jo ganske normale rettigheter? For ja, i Norge så tar vi fort dette som en selvfølge, men det er det ikke for veldig veldig mange andre. 

Selv ser jeg på det som et minimum i min egen jobb at jeg kan gå på jobb uten å bli syk og at lønnen min dekker husleie og mat på bordet. Og det er et minimum. Helst vi vil jo ha det mye bedre enn det. Ved å ikke handle rettferdig sier vi indirekte at det er greit at menneskene som lager plaggene eller gjenstandene våre ikke har det like bra som oss. Men syns du egentlig det er greit? 

Det er ikke bare opp til oss å bestemme hvilke rettigheter arbeidere på andre siden av jordkloden skal ha, men vi kan være med å påvirke. Ved å handle rettferdig tar du et standpunkt på at alternativet ikke er greit. Hvis alle går over til å handle rettferdig har ikke bedriftene, mellommenneskene og organisasjonene annet valg enn å gjøre sin handel rettferdig også.

Kilder: 


Bilde av forfatteren

Johanne Dirdal-Gustad

Johanne Dirdal-Gustad er 24 år, kommer fra Kongsberg og bor i Oslo. Hun har en bachelorgrad i PR og samfunnspåvirkning og tar nå en mastergrad i Global Development Studies, samtidig som hun jobber med bistandsprosjektet Kompis i Acta - barn og unge i Normisjon. Johanne brenner for rettferdighet og et bærekraftig samfunn, samtidig som hun har et hjerte for India. Som blogger for NAYA skal hun skrive om bærekraft, DIYs og samfunnsrelaterte spørsmål.