NAYA homepage

MOTIVASJON TIL Å BLI GLAD I SEG SELV

  • Publisert 03.11.20
  • ~
  • Mathilde Salvesen

Egenkjærlighet er en forutsetning for å leve et liv man trives i. Men hva skal til for å bli glad i den man er?

Er det et menneske du må forholde deg til hver dag for resten av livet, er det deg selv. Jeg tenker derfor at egenkjærlighet er en forutsetning for å kunne leve et liv man trives i. Både for å ha det godt med oss selv og i relasjon til våre medmennesker. Hva som er viktig for hver enkelt av oss er individuelt, men det er et par momenter som er helt grunnleggende for de aller fleste av oss. Blant annet aksept og respekt for seg selv, tilfredsstillelse av behov og innsikt i selvverd. Pandemien vi nå står i har ført med seg en rekke konsekvenser, og flere kan kjenne på håpløshet, begrensninger og mangel på sosial kontakt, og videre føle seg personlig preget av det. Dette gjør noe med oss, og jeg tror at i den tiden vi er inne i nå så er det spesielt viktig å løfte frem dette med egenkjærlighet, og motivasjon til å bli glad i seg selv. Jeg ønsker derfor å ta dere med gjennom mine beste tips for å like seg selv.

Fotograf: Guro Sommer Værland


SELVAKSEPT OG BEVISSTHET
Først og fremst helt grunnleggende må det settes av tid til å reflektere over spørsmål som hvem er jeg og hva ønsker jeg å være. Å bli kjent med seg selv er et nødvendig utgangspunkt for å bli glad i den man er. Bevisstgjør deg dine egne behov, og kjenn etter hva som gjør akkurat deg glad og som gir ditt liv mening. Og deretter ta sunne valg for deg selv, som du vet gjør deg godt. Det er også viktig å minne seg selv på at vi bare er mennesker alle sammen, med alle våre feiltakelser og ufullkommenheter. Og det er helt greit. Aksepter deg selv for den du er, og fokuser på det du får til og de gode egenskapene dine. Løft deg selv opp og frem, og gi blaffen i janteloven. Her vil jeg også nevne det med å sette forventninger og krav til seg selv. Ikke vær for kritisk, og prøv å ha et realistisk bilde av hva du tenker du får til. Vi har alle et behov for å bli sett og hørt, og det er ikke til å stikke under en stol at de fleste av oss foretrekker å bli likt av menneskene vi omgås. Gi deg selv rom for å være den du er, og ikke tilpass deg omgivelsene i den grad at det overkjører deg selv. Du har nok hørt det før, men jeg mener det er viktig å huske på at man aldri kan bli likt av alle. Det vi derimot kan, er å hjelpe oss selv og hverandre til å utvikle oss i en positiv retning, slik at vi trives med oss selv og sammen med menneskene vi har rundt oss.

Fotograf: Guro Sommer Værland


SELVUTVIKLING
Som mennesker er vi stadig i utvikling, og gjennom livets gang får vi stadig ny kunnskap, lærdom og erfaring. Som den pedagogen jeg er ønsker jeg å trekke frem viktigheten av mestringsfølelse. Vi trenger alle sammen å føle at vi duger til noe, om det så er å være en god venn, en rask sprinter eller et arbeidsjern. Alt ettersom hva vi ser på som verdifullt. Dersom vi sjeldent opplever mestring kan veien være kort til å føle seg dårlig, og igjen føre til svekkelse av egenkjærligheten. Men mestring er et vidt begrep, og oppleves forskjellig fra person til person. For noen kan det å våge og utfordre seg selv og prøve noe nytt gi mestringsfølelse i seg selv, mens for andre vil det være nødvendig å være best for å føle mestring. Dette henger tett sammen med hvilke forventninger vi har til oss selv, slik som nevnt tidligere. Å lære nye ting, ta sjanser, møte nye mennesker og utfordre seg selv kan være med på å styrke egen psykiske helse og dyrke mestringsfølelse. Samtidig har jeg lyst til å trekke frem viktigheten av å se sine medmennesker, og sette ord på og vise glede over at andre mestrer noe. Sammen er vi sterkere.

Fotograf: Guro Sommer Værland


GODE OG MENINGSFULLE RELASJONER
Vi mennesker er sosiale vesener. Vår personlighet, identitet og selvbilde er i stor grad avhengig av vår sosiale kontakt i ulike grupper. Det å dyrke gode og meningsfulle sosiale relasjoner vil ikke bare få deg til å føle deg bedre med deg selv, men også den du velger å tilbringe tid sammen med. Å være raus og signalisere at du anerkjenner og verdsetter menneskene du har rundt deg, kan kjennes godt for både deg selv og dine medmennesker. Samtidig tenker jeg det er lurt å reflektere over hva relasjonen gir deg, og prioritere tiden din fornuftig. Med det mener jeg at man bør være oppmerksom på om forholdet gir like mye som det tar. Giftige og usunne relasjoner kan true selvfølelsen og egenkjærligheten du har til deg selv. Omring deg med mennesker som gjør deg godt og som ønsker det beste for deg. Her vil jeg runde av med et allment etisk prinsipp, nemlig gjensidighetsregelen. Gjør mot andre slik du vil at andre skal gjøre mot deg.

STIKKORDSLISTE:

–   Aksepter deg selv for den du er

–   Bevisstgjør deg dine egne behov

–   Fokuser på det du får til

–   Ikke vær for kritisk til deg selv

–   Ta sjanser og lær nye ting

–   Søk etter mestringsfølelse og utvikling

–   Dyrk sunne relasjoner

–   Vær raus mot dine medmennesker


Bilde av forfatteren

Mathilde Salvesen

Mathilde Salvesen har så langt avlagt tjuefem år på kloden og de fleste av de på Sørlandet, nærmere bestemt Grimstad. De siste årene har hun bodd i Bergen, og tatt utdanningen sin som lærer der. Mathilde er eventyrlysten og nysgjerrig, og har brukt et halvt år av livet sitt på å utforske alle verdens kontinenter. Hun har derfor sett urettferdighet og skjevhet i fordeling av ressurser på nært hold. Som blogger for NAYA ønsker hun å dele tanker om ulike aspekter ved det å være menneske i en stadig mer kompleks verden.