NAYA homepage

VI ALLE TRENGER HVILE

  • Publisert 26.01.21
  • ~
  • Lovise Magdalena Sletten

Å hvile er strategisk

Vi kan ikke kontrollere tiden, for vi har kun blitt tildelt 24 timer i døgnet, men vi kan kontrollere hvordan vi velger å bruke tiden vår. Dette synes jeg er gull! Du har kanskje kjent på hvordan døgnets timer kan bli oppslukt av arbeid og hverdagslige gjøremål? Kanskje har du også vært innom tanken “Når jeg blir ferdig med alt, DA kan jeg hvile”? Men det som likevel ender opp med å skje er at en aldri kommer dit, for en vil alltids kunne bruke enda mer tid på ens arbeid, eller noe nytt kan komme og fylle opp tiden. Dette er fordi en selv må prioritere å skape et rom i hverdagen hvor man gjør “ingenting”.

Foto: Lovise Magdalena Sletten


Det er ikke alltid like lett, for i dag lever vi i en travelhet kultur. Paradoksalt er den beste måten å få gjort mer på å bruke mer tid på å gjøre mindre. Hvordan gir dette mening? Vi mennesker er ikke designet for å bruke høy energi konstant 24 timer i døgnet, men å bytte mellom å bruke energi og å gjenopprette energi. Vi må hvile og derfor er det viktig å finne en måte å lade opp batteriene på. For hvis en tilslutt blir utbrent er en ikke seg selv eller andre så mye til hjelp. Det er viktig å ta vare på seg selv og sette grenser, for det vil gi overskudd og balanse i livet. Å lade opp batteriene kan se ulikt ut for alle; det kan være å bruke tid med relasjoner, trene, reise, musikk, sove osv. Hvorfor er det viktig å finne tid for dette i timeplanen? Å hvile er strategisk, fordi det blant annet fører til:

– En oppsving i produktivitet, prestasjoner og helse
– Glede og motivasjon
– Tid for refleksjon. I løpet av en dag vil en få inn masse impulser og inntrykk, som vil vekke følelser og tanker. Det er viktig å ha tid til å kunne bearbeide alt en har fått inn i løpet av en dag; arkivere det og få orden i tankene før en går videre. Hvis en ikke gir seg tid til dette kan det fort bli kaos og rot i hodet, lik en skrivepult som flyter over av løse ark

Foto: Lovise Magdalena Sletten


Det kan være lett å tenke at å hvile er bortkastet tid, men jeg vil heller tenke på det som verdifull og strategisk bruk av sin tid. For det er ofte i disse pusterommene at magien skjer; hvor nye idéer kommer til live og en finner løsninger på problemer; hvor støv blir til gull og brikker faller på plass. 

Hvilke prioriteringer en har i løpet av en uke, en måned, et år osv. vil alltid forandre seg alt ettersom hvor en er i livet, men en prioritering en alltid burde holde på er å skape rom for hvile i hverdagen. Så hvil med god samvittighet, det skal i hvert fall jeg! 


Bilde av forfatteren

Lovise Magdalena Sletten

Lovise Magdalena Sletten er en 24 år gammel jente og kommer i fra Lofoten. En glad sjel som er i sitt ess når hun får utfolde seg kreativt. Lovise Magdalena brenner for mennesker og de små tingene i hverdagen som sprer glede. Her vil hun skrive og reflektere rundt ulike temaer vedrørende dette.